Zajmując pokoje

Habitaciones disponibles en [[ consulta.ciudad.nombre ]] desde [[ consulta.fechaLlegada ]] hasta [[ consulta.fechaSalida ]] Są to pokoje dostępne w wybranym okresie

Jeżeli chcesz żeby twoje ulubione były schowane na następny teraz proszę zarejestruj się:
Wyczyścić wszystkie filtry
[[ buscadorfiltrosalt.totalLibres ]] wolne miejsca
Blisko do [[ consulta.lugar.nombre ]]
Cena maksymalna: [[ buscadorfiltrosalt.precioMaximo ]] €
[[ (buscadorfiltros.internet == 1) ? 'z Internetem' : 'bez Internetu' ]]
[[ (buscadorfiltros.wc == 1) ? 'z' : 'bez' ]] wc osobiste
Miszkanie ma klimatyzacja
Mieszkanie ma kilka tarsów
Blok z windą
Dzielić z: ze Studentami z Rodziną Żyć samotnie (apartamenty z jedną sypialnią)
Koledzy języków: [[ textoOptionSeleccionada('buscador_filtros_idiomas') ]]
koledzy z uczelni: [[ buscadorfiltrosalt.institucion.nombre ]]
[[ textoOptionSeleccionada('buscador_filtros_numeroCamas') ]]
[[ buscadorfiltrosestrictos.numeroHabitaciones ]] pokoje
Zapisany [[ textoOptionSeleccionada('buscador_filtros_adscritoA') ]]
Propiedad: [[ buscadorfiltrosestrictos.pisoId ]]
Nie ma miejsc wolnych w tym okresie lub z tymi filtrami
Może konsultować wybierając parametr wyszukiwania na panelu konsultacje
[[ habitacion.precio | number:0 ]] €
[[ habitacion.precioDescuentos | number:0 ]] €
[[ habitacion.barrio ]], [[ habitacion.zona ]]
Id. [[ habitacion.id]]
Pokój dwuosobowy
Pokój w mieszkaniu [[ habitacion.numeroHabitaciones | number:0]] pokojowym i [[ habitacion.totalLibres | number:0]] wolne
Miejsce w pokoju dwuosbowym, w mieszkaniu [[ habitacion.numeroHabitaciones | number:0]] miejsca z [[ habitacion.totalLibres | number:0]] wolne.
Ofrece media pensión (+[[ habitacion.precioMediaPension ]] €) Incluye media pensión en el precio
Ofrece pensión completa (+[[ habitacion.precioPensionCompleta ]] €) Incluye pensión completa en el precio
Vivienda compartida sólo con chicos
Vivienda compartida sólo con chicas
¡Promoción 11+1! (ver más)
Habitación disponible a partir del [[ habitacion.fechaLibre|date:'dd/MM/yyyy' ]] Habitación disponible hasta el [[ habitacion.finFechaLibre|date:'dd/MM/yyyy' ]]
Habitación NO disponible por las fechas seleccionadas
Transporte a [[ consulta.lugar.nombre ]]: [[ lugarCercano(consulta.lugar.id, habitacion.lugaresCercanos)['medioTransporte'] ]]
[[ habitacion.precio | number:0 ]] €
[[ habitacion.precioDescuentos | number:0 ]] €
[[ habitacion.barrio ]], [[ habitacion.zona ]]
Id. [[ habitacion.id]]
Pokój dwuosobowy
Pokój w mieszkaniu [[ habitacion.numeroHabitaciones | number:0]] pokojowym i [[ habitacion.totalLibres | number:0]] wolne
Miejsce w pokoju dwuosbowym, w mieszkaniu [[ habitacion.numeroHabitaciones | number:0]] miejsca z [[ habitacion.totalLibres | number:0]] wolne.
Ofrece media pensión (+[[ habitacion.precioMediaPension ]] €) Incluye media pensión en el precio
Ofrece pensión completa (+[[ habitacion.precioPensionCompleta ]] €) Incluye pensión completa en el precio
Vivienda compartida sólo con chicos
Vivienda compartida sólo con chicas
¡Promoción 11+1! (ver más)
Habitación disponible a partir del [[ habitacion.fechaLibre|date:'dd/MM/yyyy' ]] Habitación disponible hasta el [[ habitacion.finFechaLibre|date:'dd/MM/yyyy' ]]
Habitación NO disponible por las fechas seleccionadas
Transporte a [[ consulta.lugar.nombre ]]: [[ lugarCercano(consulta.lugar.id, habitacion.lugaresCercanos)['medioTransporte'] ]]
Komentarze: [[habitacion.comentarios]] Dodaj komentarz do tego ulubionego Komentarze Aluni : [[habitacion.comentariosAluni]]